Vés al contingut (premeu Retorn)

Revista Arxius

 

 

Primera sèrie

Arxius de la Escola Superior d’Agricultura de Barcelona. Barcelona: Mancomunitat de Catalunya, 1921-1924.

L’any 1921 es van començar a publicar els treballs d’investigació realitzats a l’ESAB en forma de monografies, en una col·lecció anomenada Arxius.

Es considera la primera sèrie d’Arxius un conjunt de monografies sobre temes específics que es van publicar entre els anys 1921 i 1924.

Els llibres que es van publicar són els següents:

►ROSSELL I VILA, M. Contribució a l’osteologia  comparada del cavall i de l’ase. Zootècnia de la raça asinal catalana. Barcelona: Mancomunitat de Catalunya. Departament d’Agricultura, 1921. 54 p. (Arxius de la Escola Superior d’Agricultura; fascicle I).
►NONELL I COMAS, Jaume. El diabló de l’avellaner. Barcelona: mancomunitat de Catalunya. Departament d’Agricultura, 1921.  19 p. (Arxius de l’Escola Superior d’Agricultura;  fascicle II).
►TROTTER,A.; MATONS, A. Descripció de les més importants varietats d’avellaner cultivades a Catalunya. Barcelona: Mancomunitat de Catalunya. Departament d’Agricultura, 1922. 71 p. (Arxius de la Escola Superior d’Agricultura; fascicle III).
►SALA, Ramon. La fruticultura extensiva a Califòrnia: notes d’un viatge d’estudi. Barcelona: Mancomunitat de Catalunya. Publicacions de l’Escola Superior d’Agricultura, 1924. 86 p.  

Segona sèrie 
Arxius de l’Escola Superior d’Agricultura. Nova Sèrie.  Generalitat: Departament de Cultura, 1934-1938.
Una segona sèrie, en forma de publicació periòdica amb diverses seccions, i anomenada nova sèrie, va ser publicada entre els anys 1934 i 1938 (aquest últim va ser el darrer any de funcionament de l’Escola durant la Guerra civil). Aquesta publicació editada en fascicles, tenia 5 seccions: secció d'original, secció monogràfica, secció filològica, secció de biografies i secció de bibliografia.  

Tercera Sèrie 
La tercera sèrie compren els anys 1941 fins al 1960. En aquesta sèrie hi han dues etapes; la primera etapa és  durant l'any 1941 i era anomenada Anales de la Escuela de Péritos Agrícolas y Superior de Agricultura, després de 5 anys, l'any 1946, es va tornar a publicar amb el nou nom de la nova Escola Anales de la Escuela de Péritos Agrícolas y de Especialidades Agropecuarias y de los Servicios Técnicos de Agricultura.

Aquesta tercera sèrie es publicada amb llengua castellana i té 3 seccions: secció d’original, secció monogràfica i secció bibliogràfica.

Anales de la Escuela de Péritos Agrícolas y Superior de Agricultura. Barcelona: Diputación Provincial de Barcelona. Departamento de Agricultura, 1941.
Anales de la Escuela de Péritos Agrícolas y de Especialidades Agropecuarias y de los Servicios Técnicos de Agricultura. Barcelona: Diputación Provincial de Barcelona. Departamento de Agricultura, 1946-1960.  

Quarta Sèrie
Després d’un període de 20 anys sense publicar-se, s’inicià la quarta sèrie de la revista. Aquesta sèrie és publicada en llengua catalana, és editada de manera anual, tot i que l’any d’edició no sempre coincideix amb l’any de publicació, canvia el sistema de numeració de la publicació, de volums (dividits en fascicles o no) a números  i el 4 de juliol del 1989 rep l’assignació del número d’ISSN: 0212-4351.


Arxius de l’Escola d’Agricultura de Barcelona. Quarta sèrie. Barcelona: Escola Universitària Tècnica Agrícola de Barcelona, 1980-1981.
Arxius de l’Escola Superior d’Agricultura Barcelona. Quarta sèrie. Barcelona: Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Agrícola de Barcelona, 1982-1998.


Cinquena Sèrie

L’any 1998 s’inicià una cinquena sèrie que contenia tres seccions: articles, resums de treballs de fi de carrera i informació sobre les activitats de l’ESAB.
Arxius: Escola Superior d’Agricultura de Barcelona. Sèrie cinquena. Barcelona: Escola Superior d’Agricultura de Barcelona, 1998- 2002.

 

► (obriu en una finestra nova)Tornar a la pàgina d'inici del portal del Fons bibliogràfic i històric d'Agricultura

Contingut relacionat: