Comparteix:

Sistema de Qualitat

Presentació

L'Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona aposta per la qualitat de la formació.
Des de l'any 2010, l'EEABB ha adoptat el compromís d'implantar primer un Sistema d'Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQ) dins el marc del programa AUDIT amb l'acreditació de l'Agència de Qualitat Universitària de Catalunya (AQU), i més endavant un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ).
Aquest sistema segueix les directrius recomanades per l’European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), basades en la millora contínua i la rendició de comptes dels resultats dels programes formatius, i és revisat anualment. 

 

  

 

Garantia de la Qualitat

                            Manual de qualitat                   
Processos del SGIQ
Informes i desenvolupament SGIQ
Polítiques de qualitat

 

EEABB transparent 

                       Reglament i normativa EEABB
          
Acreditació de les titulacions
Quadre Comandament Indicadors EEABB
Memòries del Centre