Comparteix:

Una EEABB amb més de 100 anys

Una Escola amb molta història

Les arrels de l'EEABB

L'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona va se creada per acord de la Diputació de Barcelona del dia 11 de juliol de 1911 i va iniciar les seves classes a la tardor de 1912.

La idea de crear un Escola Superior es va adoptar després de la publicació d'un Informe de la Comissió d’Instrucció Pública i Belles Arts del 3 de juny del 1911 que deia:

“Es necessari, per cumplir degudament les necessitats de la regió més poblada d'Espanya, el crear una Escola Superiord'Agricultura montada á la moderna, ab professorat ben retribuhit,ab medis de trevall abundans y que en res desdigui denostres brillants escoles d'Enginyers, d'Arquitectes, d'Industries etc. que manté aquesta Diputació. Una escola que abpletora de sava, nodreixi y desenrotlli l'arbre de nostra agricultura,de l'agricultura que tothom considera avuy com labase mes sólida de la riquesa d'un país.”Amb motiu dels 100 anys d'història de l'Escola, entre octubre de 2011 i juliol de 2012 es van celebrar tot un seguit d'activitats en commemoració d'aquests 100 anys ininterromputs d'activitat acadèmica.