Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Curs Actual / Treball Final de Grau

Informació general TFG

Temes, inscripció, matricula, defenses, ...
foto mostra
La finalitat del Treball de Fi de Grau és completar la formació adquirida als graus, demostrant la maduresa i capacitat resolutiva de l'alumne davant una problemàtica concreta i assolir les competències específiques associades al Treball Final de Grau en el pla d’estudis de cada titulació.                                                         

 

 

 

Informació general

El TFG constitueix una matèria formada per 24 ECTS per als graus d’Enginyeria Agrícola i Enginyeria Agroambiental i Paisatge, i per 18 ECTS al grau d’Enginyeria de Sistemes Biològics, Enginyeria Alimentària, Ciències Agronòmiques i Paisatgisme.

El TFG podrà ser un Projecte o un Treball experimental i sempre serà individual.

El treball es realitza sota la supervisió d'un tutor de l'EEABB i pot estar codirigit per un altre tutor que pot ser intern o extern a l'EEABB.

 

Procediment

El procediment per realitzar el TFG té les següents fases:

Inscripció del TFG: l'estudiant ha d'haver superat 132 crèdits ECTS.

La inscripció del TFG queda formalitzada quan el tutor assigna un estudiant a un projecte. Si passat aquest termini l’estudiant no la formalitza, la inscripció del treball caducarà i quedarà sense vigència. Si vol tornar a inscriure'l caldrà el vistiplau del tutor. Les assignacions es faran durant els dos mesos anteriors als períodes ordinaris de matrícula.

Matrícula. El termini màxim entre la inscripció i la matrícula del TFG és de dos mesos. La matrícula es realitza en els períodes ordinaris de matrícula (juliol o febrer), seguint el mateix procediment que totes les altres assignatures, per tant la proposta d'inscripció ha d'estar validada com a mínim dos dies abans de la data de matrícula programada.

En el cas que el TFG estigui vinculat a pràctiques externes, es permetrà la matrícula a l'Oficina Oberta en un període diferent, sempre que l'estudiant vulgui formalitzar-la en el mateix moment de la signatura del conveni de cooperació educativa.

La matrícula del TFG tindrà una validesa d’acord amb el calendari que fixa l’EEABB. Si no es supera la matèria TFG en aquest termini s’haurà de tornar a formalitzar la matrícula. Per fer aquesta nova matrícula l'estudiant no ha de fer cap tràmit perquè la matrícula de les taxes corresponents a la segona convocatòria es genera automàticament en el moment del dipòsit en segona convocatòria. Un cop generada, l'estudiant rebrà una comunicació mitjançant el correu electrònic i podrà veure la matrícula a l'e-secretaria. En aquesta nova matrícula no s'ha d'abonar l'import dels crèdits corresponents a aquest treball de fi de grau/màster, sinó solament els serveis administratius (gestió de l'expedient acadèmic, suport a l'aprenentatge i assegurança escolar, si s'escau...

Si l'estudiant no diposita en segona convocatòria, un cop finalitzat el termini de dipòsit establert per aquesta segona convocatòria, serà avaluat amb un NO PRESENTAT de TFG i haurà de tornar a fer tot el procés d'inscripció i matrícula, on s'aplicarà el corresponent recàrrec per repetició de l'assignatura de TFG.

Dipòsit. Un cop matriculat, l'estudiant ha de lliurar el TFG abans dels terminis descrits al calendari i introduirà altres dades addicionals de dipòsit a través de SIA (TFG-Estudiants).

El dipòsit en 2a convocatòria NO es podrà fer abans de la data de matrícula ordinària del proper quadrimestre

Si el tribunal suggereix correccions, l'estudiant haurà de tornar a fer el dipòsit definitiu amb les correccions fetes en el termini indicat.

Avaluació i defensa del TFG. A les titulacions d'Enginyer Agrícola i Agroambiental i del Paisatge, l'avaluació del TFG inclou l'avaluació de la Fase de docència, d'acord amb la Guia docent de la matèria.

El procediment d'avaluació és descrit a la normativa de TFG.

Calendaris. Cada curs es publicaran les dates límit de dipòsit i defensa oral del TFG segons el quadrimestre de matriculació.

Consulta les dates de terminis de lliurament i defensa del TFG

Data límit de lectura del TFG


del Grau en Enginyeria Agrícola i del Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge:

31/10/2023

 

La gestió dels procediments de TFG està implementada en l'aplicació SIA del Campus.

 mostramostra