Comparteix:

Estudis a l'EEABB

L'EEABB imparteix els seus estudis adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). Aquesta estructura d'estudis universitaris estableix les següents etapes docents: Graus, Graus en col·laboració, Màsters universitaris i programes de Doctorat.

Estudis de Grau

Les ciències agronòmiques per a la sostenibilitat dels agroecosistemes i per a la gestió dels espais verds(obriu en una finestra nova)
Més informació

Coneixements científics i tecnològics per dirigir i gestionar paisatges i espais lliures en projectes, i controlar-ne la construcció, manteniment i rehabilitació.
Més informació

La ciència dels aliments i les eines tecnològiques més actuals per a una producció d’aliments sans i de qualitat
Més informació

Biotecnologia aplicada a la indústria agroalimentària i de bioprocessos, a la gestió de residus i al medi ambient.
Més informació

Graus en col·laboració

replega
Ciència i tecnologia aplicada a la bona cuina
Més informació

replega
Activitats relacionades amb les ciències i tecnologies marines i el seu desenvolupament cientificotècnic (tant bàsic com aplicat).
Més informació

replega
Disseny de nous processos productius que vetllen pel control i mitigació de problemes ambientals i la conservació dels recursos naturals, a través de les energies i tecnologies netes.
Més informació

Estudis de Màster

Tecnologies facilitadores (robòtica, nanotecnologia,fotònica,..) aplicada a la Indústria Alimentària i de Bioprocessos.
Més informació

Estudis de Màster en col·laboració

replega
Analitzar, planificar, projectar i gestionar els espais verds i el paisatge.
Més informació

replega
L'aqüicultura estudiada des de tècniques multidisciplinars, de direcció i de gestió.
Més informació

replega
Interuniversitari UdL-UPC-UdG-URV. Aquest màster capacita per a l'exercici de la professió d'enginyer/a agrònom/a.
Més informació

Programes de doctorat

replega
Innovació i recerca pròpies de l'àmbit industrial agroalimentari i biotecnològic.
Més informació

replega
Una sòlida formació en Física Computacional i Aplicada i les metodologies d’investigació científica i tècnica en general.
Més informació

Formació permanent

Lidera la revolució digital del sector agroalimentari, especialitza't en Agrifood Data Science i sigues un expert en gestió eficient de dades per a sistemes sostenibles.
Més informació