Comparteix:

Enginyeria de Sistemes Biològics

Objectiu:
FotoBiotec
L’objectiu de la titulació és formar professionals per planificar, projectar, dirigir i gestionar:
 • Sistemes de producció i processat de material biològic, per a ser utilitzat en diferents tipus d'indústria, com la de transformació alimentaria, la de producció ecològica d'energia, ...
 • Sistemes biològics destinats a la preservació dels recursos naturals i del medi ambient.
Competències:
 • L'adquisició de coneixements bàsics de ciències del medi natural, química, física, matemàtiques i expressió gràfica i les seves aplicacions a l'enginyeria.
 • L'adquisició de coneixements sobre les bases i tècniques de producció vegetal i animal
 • Disseny i gestió de bioprocessos dirigits a la bioremediació ambiental, tractament d'aigües, producció d'organismes aquàtics, bioproductes industrials i cultiu in vitro de teixits vegetals.
 • L'aplicació dels fonaments tecnològics de l'enginyeria al disseny i maneig d'instal·lacions i equipaments per la producció i transformació de material biològic.
 • Capacitat d'analitzar i avaluar l'impacte mediambiental dels processos i de gestionar els residus que generen.
Àrees d'activitat professional

Responsable tècnic o assessor d'empreses i institucions dedicades a:

 • Producció de biocombustibles i bioproductes industrials
 • Tractament biològic i valorització de residus
 • Bioremediació ambiental
 • Tractament d'aigües residuals
 • Bioinstrumentació
 • Disseny i operació de bioreactors
 • Disseny i maneig d'instal·lacions per a la producció, emmagatzament i transformació de material vegetal
 • Disseny i maneig d'instal·lacions aqüícoles
 • Cultiu de teixits vegetals

 

Díptic grau 2019

 

Assignatures del pla d'estudis (a partir Curs 2016-2017)
Tardor Primavera
1er curs Primer quadrimestre
Biologia general (6)
Dibuix en l'enginyeria (6)
Física I (6)
Matemàtiques I (6)
Química I (6)
Segon quadrimestre
Biologia vegetal (6)
Ciències de la terra (6)
Física II (6)
Matemàtiques II (6)
Química II (6)
2on curs

Tercer quadrimestre
Economia i gestió d'empreses (6)
Estadística (6)

Geomàtica (6)
Hidràulica (6)
Sistemes i components energètics (6)

Quart quadrimestre
Biologia molecular i eines biotecnològiques (6)

Bioquímica (6)

Circuits i sistemes electrònics (6)
Microbiologia  i metabolisme microbià (6)
Transferència de calor en sistemes biològics (6)

3er curs

Cinquè quadrimestre
Bioinstrumentació i control (6)

Bioreactors (6)
Bioremediació ambiental (6)

Genòmica i millora genètica (6)

Mass transfer in biological systems (6)

Sisè quadrimestre
Aquatic organisms production (6)

Biomassa per a usos no alimentaris (6)

Ecologia i sistemes de gestió ambiental (6)
Programació i resolució de problemes a la bioenginyeria (6)
Tractament biològic de residus (6)

 

4art curs

Setè quadrimestre

Biotecnologia aplicada a la producció (6)

Modelització i simulació de sistemes biològics (6)
TFG: Projecte o Treball Fi de Grau (18)

Bloc Optatiu (Total 24):

Pràctiques en empresa (12)

Mobilitat (Sicue, Erasmus, ...) (fins a 24)
Assignatures:
Anàlisi sensorial (6)
Botànica econòmica (6)

Emprenedoria agroalimentària (6)

Tractament d'aigües residuals (6)

Vuitè quadrimestre
Disseny d'instal·lacions per biosistemes (6)
Projecte o Treball Fi de Grau (18)


Bloc optatiu (Total 24)

Pràctiques en empresa (12)

Mobilitat (Sicue, Erasmus, ...) (fins a 24)

Assignatures:
Advanced Statistics (6)
Properties of materials in biological systems (6)
Entre parèntesi els crèdits ECTS

 

  Més Informació