Comparteix:

Estructura general dels estudis de Grau

Característiques generals de cada grau

GrauECTSDurada

Mencions/

Habilitació Professió regulada

Distribució

ECTS

Impartició

Enginyeria de Ciències Agronòmiques

240

4 anys

60 ECTS cada curs

  • Producció Agropecuària / Enginyer/a Tècnic Agrícola
  • Hortofructicultura i Jardineria/ Enginyer/a Tècnic Agrícola

 

Bàsics i obligatoris:174

Optatius:18

Optatius Menció:30

TFG: 18

EEABB

Enginyeria Alimentària

 

240

4 anys

60 ECTS cada curs

 

No/

Enginyer/a Tècnic Agrícola

 

Bàsics i obligatoris:192

Optatius:30

TFG: 18

EEABB

Enginyeria de Sistemes Biològics

 

240

4 anys

60 ECTS cada curs

 

No

Bàsics i obligatoris:198

Optatius:24

TFG: 18

EEABB

Paisatgisme

 

240

4 anys

60 ECTS

cada curs

No

Bàsics i

obligatoris: 192

Optatius: 30

TFG:18

EEABB i

ETSAB

Ciències Culinàries i Gastronòmiques

240

4 anys

60 ECTS cada curs

  • Direcció d'Alta Cuina i Innovació Gastronòmica en la Restauració comercial
  • Direcció Culinària i Innovació en la Indústria Alimentària i de Col•lectivitats

No

Bàsics i obligatoris:186

Menció:42

PFG: 12

CETT

EEABB

Fundació Alícia

Ciències i Tecnologies del Mar


240

4 anys

60 ECTS cada curs

  • Ciències i Enginyeria del mar
  • Tecnologies del mar

No

 

Bàsics i obligatoris:180

Menció: 30

Optatiu o pràctiques: 12

TFG: 18

ETSECCPB EPSEVG

EEABB

Enginyeria Ambiental

240

4 anys

60 ECTS cada curs

Intensificacions:

  • Medi Urbà i Industrial
  • Medi Natural i Canvi Global
No

Bàsics i obligatoris: 198

Intensificació: 18

Optatius: 12

TFG: 12

ETSECCPB

EEABB

Enginyeria Agrícola

(en extinció 2018-2019)

240

4 anys

60 ECTS cada curs

No/

Enginyer/a Tècnic Agrícola

Bàsics i obligatoris:192

Optatius: 24

TFG: 24

EEABB

Enginyeria Agroambiental i del Paisatge

(en extinció 2018-2019)

240

4 anys

60 ECTS cada curs

No/

Enginyer/a Tècnic Agrícola

Bàsics i obligatòris:192

Optatius: 24

TFG: 24

EEABB

En els graus EEABB dins dels plans d’estudis tens la possibilitat de fer unes Pràctiques acadèmiques en Empresa. També tindràs l’oportunitat de participar en diferents programes de Mobilitat amb països de la Unió Europea (Erasmus +) o amb altres universitats de la resta d’Espanya (programa SICUE), així com de participar en projectes de Cooperació Internacional per al Desenvolupament en els quals l’escola i el seu professorat són molt actius.

Així mateix, existeixen diferents possibilitats per cursar els ECTS corresponents al bloc optatiu (depenent del grau) que es poden combinar entre elles:

(1) cursar assignatures optatives,

(2) fer un període de pràctiques acadèmiques en empresa,

(3) fer una mobilitat en una altra universitat nacional o estrangera i

(4) reconèixer crèdits per diverses activitats culturals, esportives, de representació, solidàries i de cooperació.