Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Estudis / Graus / Enginyeria Agroambiental i del Paisatge

Enginyeria Agroambiental i del Paisatge

El títol oficial per a ser un Enginyer Agroambiental i del Paisatge

Objectiu:
FotoMediAP
L’objectiu de la titulació és formar professionals per planificar, projectar, dirigir i gestionar:
  • La preservació i millora mediambiental i paisatgística de l'entorn
  • L'ordenació del territori
  • La producció hortofructícola
Tot sempre des de la perspectiva de la innovació i desenvolupament tecnològic, així com des del respecte al medi ambient.
Competències:

Les competències específiques de la titulació inclouen:

  • L'adquisició de coneixements bàsics de ciències del medi natural, química, física, matemàtiques i expressió gràfica i les seves aplicacions a l'enginyeria.
  • L'adquisició de coneixements sobre les bases i tècniques de producció vegetal, ecosistemes i biodiversitat, hidrologia, erosió i canvi climàtic.
  • L'aplicació de fonaments tecnològics de l'enginyeria al disseny d'àrees verdes, espais esportius, explotacions hortofructícoles i a la millora ambiental.
Àrees d'activitat professional
  • Direcció tècnica i assessorament d'explotacions hortofructícoles, empreses i cooperatives agràries.
  • Exercici lliure de la professió: projectes, consultoria, peritatges, direcció d'obres, estudis ambientals.
  • Tècnic d'administracions públiques: aplicació de polítiques d'ordenació, gestió del territori en el medi rural i periurbà. Planificació i gestió d'espais verds i zones esportives. Gestió i aprofitament de residus municipals, restauració i recuperació d'espais.
  • Tècnic d'empreses de serveis mediambientals i paisatgístics: estudis d'impacte i restauració ambiental, disseny i projecció jardins i àrees verdes.
Assignatures del pla d'estudis

Tardor Primavera
1er curs Primer quadrimestre
Biologia general (6)
Dibuix en l'enginyeria (6)
Física I (6)
Matemàtiques I (6)
Química I (6)
Segon quadrimestre
Biologia vegetal (6)
Ciències de la terra (6)
Física II (6)
Matemàtiques II (6)
Química II (6)
2on curs Tercer quadrimestre
Ecologia i sistemes de gestió ambiental (6)
Economia i gestió d'empreses (6)
Estadística (6)
Hidràulica (6)
Sistemes i components energètics (6)

Quart quadrimestre
Anàlisi de mercats i valoració agrària (6)

Bases de la producció vegetal (6)
Geomàtica (6)

Producció animal (6)
Sistemes de producció vegetal (6)

3er curs

Cinquè quadrimestre
Aprofitament d'aigües regenerades i residus orgànics (6)
Història i composició del paisatge (6)

Implantació i gestió d'espais verds (6)

Medi i impacte ambiental (6)
Tecnologia hortofructícola (6)

Sisè quadrimestre

Multiplicació i viverisme (6)
Projectes del paisatge (6)
Producció hortofructícola (6)

Tecnologia del reg i drenatge (6)

Valuation and environmental policy (6)

4art curs

Setè quadrimestre

Construccions i càlcul d'estructures (6)
TFG: Projecte o Treball Fi de Grau (24)

Bloc optatiu (Total 24)

Pràctiques en empresa (12)

Mobilitat (Sicue, Erasmus, ...) (fins a 24)

Assignatures:
Botànica econòmica(obriu en una finestra nova) (6)
Emprenedoria agroalimentària (6)

Gestió de plagues i malalties (6)

Life Cicle Assessment (6)

Producció agrària ecològica (6)

Vitivinicultura (6)

Vuitè quadrimestre
Horticultural and green space mechanisation (6)
TFG: Projecte o Treball Fi de Grau (24)

Bloc optatiu (Total 24)

Pràctiques en empresa (12)

Mobilitat (Sicue, Erasmus, ...) (fins a 24)

Assignatures:
Advanced Statistics (6)


Entre parèntesi els crèdits ECTS
Folletó del pla d'estudis