Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Estudis / Graus / Enginyeria Agrícola

Enginyeria Agrícola

El títol oficial per a ser un Enginyer Agrícola
Objectiu
FotoAgrícola
L’objectiu de la titulació és formar professionals per planificar, projectar, dirigir i gestionar:
  • Els processos relacionats amb la producció agrícola i ramadera
  • Els mecanismes de control de qualitat i seguretat dels aliments
  • La viabilitat econòmica de les empreses i cooperatives agràries
Tot sempre des de la perspectiva de la innovació i desenvolupament tecnològic, així com des del respecte al medi ambient i el benestar animal.

 

Competències

 • L'adquisició de coneixements bàsics de ciències del medi natural, química, física, matemàtiques i expressió gràfica i les seves aplicacions a l'enginyeria.
 • L'adquisició de coneixements sobre les bases i tècniques de producció vegetal i la seva aplicació a la gestió d'explotacions agrícoles i hortofructícoles.
 • L'adquisició de coneixements sobre les bases i tècniques de producció animal i la seva aplicació a la gestió d'explotacions ramaderes.
 • L'aplicació dels fonaments tecnològics de l'enginyeria al disseny d'instal·lacions per a la producció agrària i construccions agroindustrials.
 • La capacitat d'analitzar i avaluar l'impacte mediambiental de les activitats agràries i de gestionar els residus que generen.
Àrees d'activitat professional
 • Direcció tècnica d'explotacions agrícoles i ramaderes.
 • Exercici lliure de la professió: projectes, consultoria, assessoria, peritatges, direcció d'obres, estudis ambientals, etc.
 • Tècnic d'administracions publiques: desenvolupament rural, ordenació i gestió del territori en el medi rural, etc.
 • Tècnic d'empreses de serveis agraris: instal·lacions agrícoles i ramaderes, infraestructura rural, maquinària agrícola, llavors, fitosanitaris, adobs, regs, etc.
 • Gestió i maneig de recursos hídrics per a ús agrícola, recursos agroenergètics i residus agrícoles.
 • Direcció i gestió d'empreses i cooperatives agràries.

 

Assignatures del pla d'estudis

Tardor Primavera
1er curs Primer quadrimestre
Biologia general (6)
Dibuix en l'enginyeria (6)
Física I (6)
Matemàtiques I (6)
Química I (6)
Segon quadrimestre
Biologia vegetal (6)
Ciències de la terra (6)
Física II (6)
Matemàtiques II (6)
Química II (6)
2on curs Tercer quadrimestre
Ecologia i sistemes de gestió ambiental (6)
Economia i gestió d'empreses (6)
Estadística (6)
Hidràulica (6)
Sistemes i components energètics (6)

Quart quadrimestre
Anàlisi de mercats i valoració agrària (6)

Bases de la producció vegetal (6)

Geomàtica (6)
Producció animal (6)
Sistemes de producció vegetal (6)

3er curs

Cinquè quadrimestre
Agricultural mechanisation (6)
Animal anatomy and physiology (6)
Producció fructícola (6)
Producció hortícola (6)

Sistemes de producció animal (6)

Sisè quadrimestre
Cultius per a gra i biomassa (6)
Genètica i millora (6)
Protecció de cultius (6)

Tecnologia del reg (6)
Tècniques de producció animal (6)

4art curs

Setè quadrimestre

Construccions i càlcul d'estructures (6)
TFG: Projecte o Treball Fi de Grau (24)

 

Bloc optatiu (Total 24)

Pràctiques en empresa (12)
Mobilitat (Sicue, Erasmus, ...) (fins a 24)
Assignatures:
Botànica econòmica(obriu en una finestra nova) (6)
Emprenedoria agroalimentària(6)
Life Cicle Assessment (6)
Producció agrària ecològica (6)

Vitivinicultura (6)

Vuitè quadrimestre
Tractament i utilització de residus orgànics (6)
TFG: Projecte o Treball Fi de Grau (24)

Bloc optatiu (Total 24)

Pràctiques en empresa (12)
Mobilitat (Sicue, Erasmus, ...) (fins a 24)

Assignatures:
Advanced Statistics (6)
Transformació d’aliments de proximitat (6)Entre parèntesi els crèdits ECTS
Folletó pla d'estudis