Comparteix:

Grau en Paisatgisme

 

Amb aquest grau adquiriràs els coneixements científics i tecnològics necessaris per planificar i dissenyar paisatges i espais lliures per a projectes (parcs i jardins, infraestructures verdes, espais exteriors..), i planificar-ne i controlar-ne la construcció, manteniment i rehabilitació.

Impartició a l'EEABB i l'ETSAB.

 

Competències

  • Redacció de projectes i estudis de paisatgisme i impacte ambiental.
  • Planificació i disseny d’infraestructures
  • Implantació i gestió de parcs i jardins.
  • Coneixement de materials i tècniques constructives.
  • Dirigir i liderar equips multidisciplinars i gestionar recursos humans
Àrees d'activitat professional

El graduat o graduada en paisatgisme desenvolupa la seva activitat professional en els àmbits següents:

  • Projectes i estudis d’espai públic urbà.
  • Integració d’infraestructures i equipaments en el paisatge.
  • Restauració/rehabilitació d’ecosistemes i patrimoni natural.
  • Planificació i gestió del paisatge

 

Díptic grau 2019

 

 Assignatures del pla d'estudis

Tardor Primavera
1er curs

Primer quadrimestre
Coneixement i aplicació de plantes (6)

Dibuix I (6)
Història i Teoria I (6)
Matemàtiques (6)

Taller de Projectes I (6)

Segon quadrimestre

Biologia vegetal (6)

Dibuix II (6)

Física (6)

Història i Teoria II (6)

Taller de Projectes II (6)

2on curs  

Tercer quadrimestre

Ciències de la terra (6)

Dibuix III (6)

Història i Teoria III (6)

Taller de Projectes III (12)

Quart quadrimestre

Construcció I (6)

Ecologia (6)

Taller de Projectes IV (12)

Urbanisme i Paisatge I (6)

3er curs

Cinquè quadrimestre

Construcció II (6)

Gestió i restauració del paisatge (6)

Taller de Projectes V (6)

Urbanisme i Paisatge II (6)

Optativa específica (6)

        Complements Paisagístics des de la Vegetació

        Complements Paisagístics des de la Construcció


Sisè quadrimestre

Construcció III (6)

Implantació d'espais verds(6)

Legislació i normativa dels paisatge (6)

Taller de projectes VI (12)

4rt curs

Setè quadrimestre

Optatives (12)

Pràctiques externes obligatòries (18)

Vuitè quadrimestre

Optatives (12)

TFG Treball fi de grau (18)

Optatives (30 ECTS en total):

Optatives específiques:

Complements paisatgístics des de la vegetació (6)

Complements paisatgístics des de la construcció (6)

 

Assignatures optatives:

Anàlisi del cicle de vida(6)

Emprenedoria (6)

Urbanisme i Ecologia. Concepte, estratègies i projectes (5)

Multiplicació i Viverisme (6)

Territori i Paisatge (5)

Espai públic i disseny urbà (5)

 

Ampliació Pràctiques externes (12)

Mobilitat (fins 30)

Reconeixement activitats extensió universitària (fins 6)

Entre parèntesi els crèdits ECTS