Comparteix:

Adaptació a Ciències Agronòmiques 2018

Per a estudiants matriculats a Enginyeria Agrícola i Enginyeria Agroambiental i del Paisatge.

Informacions i documents d'interès

  • Documents adaptació

Data límit de lectura del TFG


del Grau en Enginyeria Agrícola i del Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge:

31/10/2023

  • Procediments
  • L'adaptació s'ha de sol.licitar en els terminis dels calendaris
  • La sol.licitud s'ha de fer per e-Secretaria (https://prisma-nou.upc.edu/apl/home_estudiants.php?idioma=1)

Instàncies >Sol.licitud >SOL.LICITUD D'ADAPTACIO A GRAU. (Fins que no s'obri el termini per sol.licitar l'adaptació apareix "No pots sol.licitar cap instància").

INFORMACIÓ DETALLADA

al portal CBL : Els serveis/ catàleg de serveis/ informació i tràmits acadèmics/ informació i tràmits acadèmics-esab/ adaptació des dels grau Agrícola i Agroambiental i del Paisatge al grau Ciències Agronòmiques 

https://cbl.upc.edu/ca/els-serveis/cataleg-de-serveis/informacio-i-tramits-academics/esab/acces-als-estudis/adaptacio-per-extincio-dels-estudis/adaptacio-des-dels-graus-agricola--agroambientalidelpaisatge-al-grau-ciencies-agronomiques