Comparteix:

Comissió Permanent

Composició
Membre Membre
nat / electe
Presidenta Fàbregas Bargalló, Xavier Nat
Secretària Carazo Gómez, Nuria Nat
Sotsdirecció

Blanco, Mònica

Casals Missió, Joan

Kallas, Zein

Llop Casamada, Jordi

Maldonado, Luís

Nats
Vocals PDI A

Achaerandio, Isabel

Izquierdo, Jordi

Masaló, Íngrid

Prats, Clara

Quílez, Marcos

Electes
Vocals PDI B

López, Laura

Roig, Irma

Electes
Vocals PAS

Garcia, Gemma

Martínez, Eva

Electes
Vocals Estudiantat Anguera, Marcos Electe
Representants UTG, Departaments i
Representant dels estudiants
Calero Galobart, Montserrat
Ginovart Gisbert, Marta
López Codina, Daniel
Gil Roig, Chema
Endara, Brayan


Nats