Comparteix:

Comissió Avaluació Acadèmica

Composició
Membre Membre
nat / electe
Presidenta Fàbregas Bargalló, Xavier Nat
Secretària Carazo Gómez, Nuria Nat
Sotsdirecció Blanco Abellán, Mònica Nat
Vocals PDI

Casals, Joan

Ginovart, Marta

Izquierdo, Jordi

López, Daniel

Sepúlcre, Francesc

 

Electes
Vocal PAS Martínez, Eva Electe
Vocal Estudiantat Anguera, Marcos Electe