Comparteix:

AQU acredita els Graus i els Màsters de l'EEABB

27/05/2024

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) ha emès acreditació favorable del Grau en Ciències Agronòmiques i el Màster TECH4Agri+Food

Periòdicament, i amb la voluntat de garantir la qualitat de la docència que es realitza en el sistema universitari, les titulacions han de passar un procés d'acreditació. Aquest procés, que és elaborat per AQU, implica una revisió a fons de tot el sistema d'ensenyament i de garantia de la qualitat.  Recentment les titulacions impartides a l'EEABB "Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques" i "Màster Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocessos" han assolit aquesta acreditació. Com a mesura de transparència l'EEABB publica tots els informes dels Comitès Externs d'Avaluació dels processos d'acreditació. Si vols consultar l'estat de les titulacions i els informes de valoració pots fer-ho aquí