Comparteix:

Estat de les Titulacions Marc VSMA

Marc VSMA

Titulacions oficials que coordina l'EEABB

L’EEABB coordina actualment quatre graus i un màster universitari, que han estat verificats i acreditats per l’Agència de la Qualitat Universitària (AQU)

Titulacions                    Processos

Verificació

 

Modificació

Acreditació

Segells

Grau en Enginyeria Alimentària

Sol.licitud

Avaluació

Sol.licitud

Avaluació

Autoinforme

Avaluació

 

Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics

Sol.licitud

Avaluació

Autoinforme

Avaluació

 

Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques

Sol.licitud

Avaluació

Autoinforme

Avaluació

Grau en Paisatgisme

Sol.licitud

Avaluació

Màster Tecnologies Facilitadores per a

la Indústria Alimentària i de Bioprocessos

Sol.licitud

Avaluació

Sol.licitud

Avaluació

Autoinforme

Avaluació

 

 Dobles titulacions

L'EEABB, en acord amb la normativa vigent, pot dissenyar itineraris acadèmics específics que permetin a l'estudiantat assolir dues titulacions que es cursen simultàniament. Els programes acadèmics de simultaneïtat de dobles titulacions ofertats actualment són:

Doble titulació                   

Memòria doble Titulació

 

Requisits i procediments d'accés

Grau en Sistemes Biològics - Grau en Enginyeria Alimentària

Memòria

Requisits i procediment d'accés

Titulacions en col·laboració (inter-centre UPC)

L’EEABB participa en dos graus i un màster en coordinació amb altres centres de la UPC. Aquestes titulacions han estat verificades i acreditades per l’Agència de la Qualitat Universitària (AQU)

Titulacions                  

Centre Gestor

 

Estat de la titulació

Marc VSMA  

Grau en Ciències i Tecnologies del Mar Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona

Documentació 

Grau en Enginyeria Ambiental

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona Documentació 

Màster en Paisatgisme

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona

Documentació

Titulacions en col·laboració (inter-universitari) 

Amb l’objectiu d’ampliar les àrees d’expertesa, l’EEABB aposta per la formació inter-universitària, participant en dos màsters oficials. Aquestes titulacions han han estat verificades i acreditades per l’Agència de la Qualitat Universitària (AQU)

Titulacions                  

Universitats

Centre Gestor

 

Estat de la titulació

Marc VSMA  

Màster en Aqüicultura UPC, UAB, UB Facultat de Biologia (UB) Documentació
Màster en Enginyeria Agronòmica UPC, UdL, URV, UdG Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agroalimentària i Forestal de Veterinària (UdL) Documentació

 

Titulacions en extinció

Titulacions                  

Centre Gestor

 

Estat de la titulació

Marc VSMA  

Grau en Ciències Culinàries i Gastronòmiques CETT : School of Tourism, Hospitality and Gastronomy Documentació

 

Informes de Seguiment de Centre