Comparteix:

Màster en Tecnologies AgrobioFood

El pla d'estudis del màster contempla 60 ECTS = 40 ECTS assignatures + 20 ECTS Treball final de Màster (TFM). Correspon a 8 assignatures + TFM.

Es contemplen dues Especialitats FoodTech i AgroTech que es desenvolupen al segon quadrimestre en funció de les assignatures optatives que es triïn (10 ECTS)

La docència es distribueix al llarg d’un curs acadèmic en horari de tarda, per facilitar la seva compatibilitat amb l'activitat professional. (16h-19h o 20h30). 

Cal desenvolupar un treball final de màster que estigui relacionat amb les diferents matèries del curs. El participant ha de preparar un estudi que contingui el plantejament de la problemàtica que s’ha de resoldre, la solució proposada i la seva viabilitat tècnica i econòmica. El projecte es pot basar en situacions reals de les empreses mateixes dels participants. S'afavorirà que el TFM es pugui fer en una empresa o centre de recerca, de tal manera que permeti assolir els objectius d’unes pràctiques acadèmiques externes

El pla d'estudis del màster contempla 60 ECTS = 40 ECTS assignatures + 20 ECTS Treball final de Màster (TFM). Correspon a 8 assignatures + TFM.

Es contemplen dues Especialitats FoodTech i AgroTech que es desenvolupen al segon quadrimestre en funció de les assignatures optatives que es triïn (10 ECTS)

La docència es distribueix al llarg d’un curs acadèmic en horari de tarda, per facilitar la seva compatibilitat amb l'activitat professional. (16h-19h o 20h30). 

Cal desenvolupar un treball final de màster que estigui relacionat amb les diferents matèries del curs. El participant ha de preparar un estudi que contingui el plantejament de la problemàtica que s’ha de resoldre, la solució proposada i la seva viabilitat tècnica i econòmica. El projecte es pot basar en situacions reals de les empreses mateixes dels participants. S'afavorirà que el TFM es pugui fer en una empresa o centre de recerca, de tal manera que permeti assolir els objectius d’unes pràctiques acadèmiques externes

 

 

  Més Informació