Comparteix:

Associacions i Col.legis professionals

Contacte

Col.legi d'Enginyers Tècnics

Agrícoles i Forestals de Catalunya

www.agricoles.org C. dels Enamorats, 62-64 baixos
08013 Barcelona
Col.legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya www.agronoms.cat Passeig de Gràcia,55, 6è 5a
08007 Barcelona.
Associació de l'Enginyeria Agronòmica associacioagronomica@agronoms.cat

Passeig de Gràcia 55-57, 08007 Barcelona

Rambla de Ferran, 2, 4rt, 25007 Lleida