Comparteix:

L'Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona

L'Escola d'Enginyeria de Biosistemes i Agroalimentària de la UPC

  

 

 

 

 

 

 VIDEO UPC Tv

 

 

 

L'enginyeria de biosistemes és l’aplicació de solucions tecnològiques als processos en què intervenen els organismes vius i el medi ambient.

L'estudi, les aplicacions i la tecnologia de l'agricultura en el seu sentit més ampli: producció agrària, medi ambient, paisatgisme, biotecnologia, indústria alimentària, formen part de la docència i recerca de l'EEABB.

 Els Nostres Objectius

  • Formació en Graus, Màsters i Doctorat a l'àmbit de l'enginyeria dels biosistemes i agroalimentària: agricultura, hortofructicultura, jardineria i paisatgisme, indústria agroalimentària, viticultura i enologia, biotecnologia, medi ambient, cooperació per al desenvolupament i altres tecnologies emergents dins del mateix àmbit.
  •  Recerca i transferència de tecnologia lligada a l'àmbit de les nostres especialitats.
  •  Funció social: Prestació de serveis i assessorament científic i tècnic a entitats públiques o privades. Organització d'activitats de promoció cultural i social en els nostres àmbits. Assolir la igualtat d’oportunitats d’aquelles persones que, des d’alguna vessant, tenen vincles amb la institució i servir de model per a la societat. 

 

Video d'UPC Tv
Un cop d'ull a l'activitat i les principals instal.lacions

Camp de pràctiques al costat de l'edifici principal. Els horts de l'ESAB són gestionats pels propis estudiants

Planta pilot d'Indústries i laboratori de Biotecnologia i Microbiologia

Testimonis d'estudiants i ESAB-Alumni.

Master Ket4bio+food. Testimonis Estudiants i TFM.

Festes i Jornades

Visites escolars.

 

Secretaria per a tràmits acadèmics