Vés al contingut (premeu Retorn)

Sol·licitudsEls usuaris interns o externs que sol·licitin rebre qualsevol prestació de serveis de la Unitat d'Anàlisi caldrà que facin arribar la Petició de Serveis via correu electrònic a l'adreça de la Unitat d'Anàlisi (esab.unitat.analisi@upc.edu).

Els formularis de Petició de Serveis per usuaris interns i externs es poden descarregar aquí.


Tornar a Unitat d'Anàlisi

Tarifes

En breu estaran disponibles. Gràcies per la vostra comprensió.

 

Informació als usuaris


Un cop rebuda la sol·licitud, el responsable de la Unitat d'Anàlisi elaborarà el pressupost corresponent. En aquest s'especificarà la forma de pagament (avançat / terminis) i el remetrà a l'usuari. Una vegada estigui acceptat es podran iniciar les anàlisis.

Al finalitzar l’encàrrec, la Unitat d'Anàlisi ho comunicarà a l’Oficina de Recursos i aquesta emetrà i enviarà el document de Trasllat de Recursos a l'usuari intern o la factura corresponent a l'usuari extern. Aquesta factura tindrà sempre data de venciment per al seu pagament de 30 dies des de la data de la seva emissió.

Altres consideracions a tenir en compte són:

  • Els preus no inclouen l’ IVA.
  • La Petició de Serveis s’ha de fer en tots els casos.
  • Per a les tècniques i/o mostres especials que requereixen una posta a punt de la tècnica, s’ha de sol·licitar a la Unitat d'Anàlisi un pressupost específic, a banda del pressupost per a realitzar les anàlisis.
  • Si l’usuari necessita disposar d’un informe o de la interpretació dels resultats, es cobrarà a banda segons el temps emprat en la seva elaboració, d’acord amb les tarifes vigents.

 

Consideracions específiques als usuaris interns clicar aquí.

Per a qualsevol altra consulta podeu contactar amb la Unitat d'Anàlisi (esab.unitat.analisi@upc.edu).

Tornar a Unitat d'Anàlisi