Comparteix:

Màster de Desenvolupament Rural i Cooperació


Informació General

Títol del projecte

Màster en Desenvolupament Rural i Cooperació
Codi del projecte: U013-2011
Lloc: Saint Louis, Senegal
Soci local o contrapart: Mon-3 amb la Universitat Gastón Berger (UGB) de Saint Louis, Senegal
Altres entitats: Facultat d'economia i empesa de la Universitat de Barcelona

Coordinadora UPC: Anna Gras
Responsable del projecte per la UPC: Anna Gras
Aportacions econòmiques:

Les aportacions econòmiques percebudes per dur a terme el màster són d'un projecte de la Fundació Mon-3 que ha rebut finançament de l'Agència Catalana de Cooperació i pel CCD de la UPC.


Objectius

Els objectius plantejats per al curs 2010-11 han estat donar continuïtat a l’edició precedent del màster que tenia com a objectiu general:

Formar tècnics que siguin capaços de fer aportacions valuoses al desenvolupament integral del medi rural del Senegal i gestionar els recursos agraris i naturals de manera sostenible.

Objectius específics del màster:

 • Contribuir a la formació tècnica dels estudiants per tal que adquireixin les competències necessàries per exercir de tècnic agrícola en els seus àmbits d’actuació. Aquest haurà de ser capaç de projectar, dirigir, planificar i gestionar els recursos relacionats amb la producció vegetal i animal, tot això des de la perspectiva del desenvolupament econòmic i tecnològic, el respecte al medi ambient, la solidaritat i el compromís social.
 • Facilitar un espai de formació tècnica pel professorat de la Universitat receptora (UGB) així com promoure l'intercanvi de coneixement i recursos docents entre les universitats implicades. Això hauria de permetre que de manera progressiva es puguin impartir graus o màsters a la UGB amb professorat propi.
Objectius per al curs 2010-11:
 • Millorar aspectes de col·laboració entre les universitats catalanes (UPC i UB) i la universitat receptora (UGB), per tal de facilitar el procés de trasferència del màster.
 • Adaptar el programa del màster a algunes necessitats destacades en el curs precedent.
 • Titular els estudiants del màster de la primera edició, curs 2009-10.

Actuacions realitzades


Revisió del programa del màster i adaptacions
El programa desenvolupat al llarg del curs ha estat exactament el mateix en relació al que corresponia a la Universitat de Barcelona, no obstant en relació a la part d'agricultura ha tingut algun petit canvi. Un d'ells ha estat el de delegar la part de "gestió de l'empresa agrícola" als professors de la facultat d'Economia de la UGB, en concret a Pape Sher Diop, ja que no va ser possible aconseguir el visat per al professor Zein Kallas.
També s'ha inclòs en el temari l'assignatura de "Conservació i transformació d'aliments" amb l'objectiu de dotar de recursos per allargar el període de consum de productes alimentaris d'origen vegetal o animal fora dels períodes de màxima producció. Aquesta incorporació ha estat molt ben valorada.
La resta del programa ha quedat de la mateixa manera que el curs anterior.

Seguiment de les classes i avaluació de les matèries
Els estudiants al finalitzar el curs del màster hauran cursat un total de 60 crèdits ECTS que han estat programats en el pla d'estudis corresponent. D'aquests, la part relativa a agricultura han estat duts a terme per professors del Departament d'Enginyeria i Biotecnologia de la UPC, i que imparteixen la seva docència principalment en l'Escola Suprior d'Agricultura de Barcelona.
En tots es cassos s'ha controlat l'assitència a classe: els estudiants dedicats a temps complerts als estudis, per tal de poder ser avaluats, han hagut d'assistir al 80% de les classes; aquells que han compaginat estudis amb activitat laboral se'ls ha exigit un 50%.
Les activitats dutes a terme pels professors de la ESAB que han participat corresponen a les diferents assignatures d'agronomia impartides per part de la UPC. Els professors han impartit classes presencials durant la seva estada a Saint Louis de Senengal (UGB) i han preparat exercicis per a ser resolts al llarg dels 15 dies posteriors a la seva estada. Aquests exercicis han estat lliurats i avaluats. De la mateixa manera s'han realitzat exàmens de tots les assignatures i els estudiants que no les han superat ho han de fer abans de finalitzar l'any. La persona de contacte a Saint Louis del Senegal, Anna Artigas (Mon-3), és la persona responsable de fer possible la recollida dels exercicis, de realitzar els exàmens i de fer-ho arribar al seu destí. Els professors de la mateixa manera retornen a A. Artigas els resultats de l'avaluació.
La relació de professors, assignatures, període d'estada al Senegal i hres lectives (presencials) realitzades es mostre a la taula següent:

Professor

Assignatura

Període

Hores

Núria Cañameras

Gestió de sols i aigües

31/01 al 4/02

15

Ramon Josa

"

21/02 al 25/02

15

Gil Gorchs

Bases i tecnologia de la producció vegetal

31/01 al 11/02

30

Andreu Vila

"

7/02 al 11/02

15

Montse Gallart

Agroecologia: fonaments d'Ecologia aplicats a l'agricultura

21/02 al 25/02

15

Raúl Fanlo

Bases i tecnologia de la producció animal

2/06 al 13/06

30

Lorenzo Alvarez

"

14/03 al 18/03

15

Lourdes Reig

Aqüicultura

28/02 al 4/03

15

Roser Romero del Castillo

Transformació i conservació d’aliments

11/04 al 15/04

15

Joan Oca

Enginyeria de les instal·lacions agrícoles

28/02 al 4/03

15


Alguns professors dins del marc de les seves assignatures van tenir la oportunitat de fer alguna sortida al camp de pràctiques o visita tècnica. Aquestes varen ser:
 • Gil Gorchs i Andreu Vila a la granja de la universitat.
 • Montse Gallart i Ramon Josa: presa de Diama.
 • Joan Oca: instal·lacions de regadiu de la granja de la universitat.
 • Lorenzo Álvarez: Granja de pollastres a Bango i granja de pollastres de la universitat. Visita només amb el professor a una granja de cabres, però es va estimar no adequada per visitar amb els alumnes.
 • Raúl Fanlo: La Laiterie du Berger, fàbrica de llet i iogurt.

P1010604.JPG P1010641.JPG
Lectura i defensa dels Projectes Final de Màster
Els termes dels Projectes Final de Màster (PFM) van ser proposats de manera conjunta entre el responsavle de Mon-3 al Senegal (Dr. Harouna Sow), el coordinador del màster per part de la UGB (Dr. Felwine Sarr) i els professors de la UGB que van participar en la docència. Aquests van ser assigants a estudiants de manera individual o bé a grups de dos a tres estudiants segons la magnitud del projecte. A cada TFM es va assignar un professor tutor, en principi de la UGB, no obstant alguns estudians van contactar amb diversos professors de Barcelona per tenir el seu consell o orientació.

Els estudiants van poder desenvolupar el seu treball de camp i la redacció del mateix al llarg dels mesos de maig fins a novembre-desembre. Al desembre aquests treballs van ser lliurats a Barcelona per tal de que les coordinadores del màster poguessin procedir a la seva lectura.

Els TFM van ser llegits i defensats davant un tribunal format per les dues coordinadores de Barcelona, Dra. Irene Maestro (UB) i Dra. Anna Gras (UPC), i el coordinador per la UGB Dr. Felwine Sarr, a més del professor tutor i el responsable de Mon-3, Harouna Sow. Aquests dos darrers tenien paraula però no intervenien en la valoració numèrica de nota final.

 Resultats obtinguts

Curs 2099-10 
En el curs 2009-10 es van titular 19 estudiants que van realitzar un total de 14 memòries. En la taula següent es pot observar els estudiants, el títol del TFM i per la universitat que es van titular.
Els estudiants que no varen aportar tota la documentació exigida en el moment de la matrícula i no van poder ser matriculats a través dels serves administratius de la UB, només van poder assolir el títol de la UGB.

ORDRE DES SOUTENANCES MASTER DÉVELOPPEMENT RURAL ET COOPÉRATION (1ère édition 2009 - 2010)

Títol de

Universitat

Mercredi 2 février matin à 8.30h

Sujets

Etudiants

Encadreurs

1

Un modèle d’insertion par l’élevage domestique amélioré (petits ruminants et volaille locale) dans la communauté rurale de Mbolo Birane

Makhtar GUEYE

Pape Sher Diop

UGB – UB-UPC

2

Analyse des performances de reproduction des troupeaux de ruminants dans la zone urbaine et périurbaine de Mpal

Fatma Thioub DIOP

Pape Sher Diop

UGB – UB-UPC

3

Les effets des pratiques culturales sur le bien être des ménages

Youssoupha NDAO

Samba Mbaye

UGB – UB-UPC

4

Analyse de la stratégie d’insertion des élèves travailleurs des écoles-ateliers de Saint Louis du Sénégal.

Aby CISS

Dr Amadou Bocar Bal (de la UFR Agro)

UGB

Mercredi 2 février après-midi à 14.30h

5

Diagnostic Rural Participative (DRP) de la commune d’Aéré Mbar (Brakna, Mauritanie), comme éléments de référence pour l’élaboration d’un plan de développement communal (3 étudiants).

Kante NOUWODJRO

A. Niang - Adama Diaw (director UFR Economiques)

UGB – UB-UPC

Ibrahima SENGHOR

UGB – UB-UPC

Saturnin Olenga OLABA

UGB – UB-UPC

6

Réalisation d’un Diagnostic Rural Participative (DRP) de la communauté Rural de Ronkh comme outils de renforcement du plan local de développement (3 étudiants)

Ahmadou Bamba FAYE

Abdoulaye Niang

UGB – UB-UPC

Souleymane CISSE

UGB – UB-UPC

Marième NDOYE

UGB – UB-UPC

7

Impact du développement organisationnel dans la communauté rurale de Taiba Niassène

Noella Marie Christine THIAW

Abdoulaye Niang

Cap títol, ha suspès

Jeudi 3 février matin à 8.30h

8

Etude de faisabilité de la station horticole de RINDIAO

El Hadj Doro SOW

M. Diack - Harouna Sow

UGB

9

Contribution à l’analyse du nouveau schéma de commercialisation du riz de la vallée : l’exemple de la vallée du Lampsar

Mamadou Lamine BA

Mateugue Diack

UGB – UB-UPC

10

Analyse de l’impact des stocks alimentaires villageois de sécurité sur la stabilité des prix des denrées de première nécessité

Mohamed Nazirou SARR

Felwine Sarr

UGB – UB-UPC

11

Les incidences socio-économiques et environnementales de l’implantation des agro-industries dans la promotion du développement local en milieu rural : le cas de la SOCAS à Savoigne

Aga Nafissatou SANE

Bouna Ahmeth Fall

UGB – UB-UPC

Jeudi 3 février après-midi à 14.30h

12

Un développement en coopération et en concertation entre la CARITAS et le CLCOP dans la communauté rurale de Ngoye

Papa Balla Moussa KANTE

Bouna Ahmeth Fall

UGB

13

Le développement rural durable. Enjeux et opportunités de la gestion des ressources naturelles et de la biodiversité dans le delta du fleuve Sénégal

Papa Ahmadou SOW

Antoni Maria Claret Verdú

UGB – UB-UPC

14

Evaluation de la qualité des sols destinés à la production du riz dans le delta du fleuve Sénégal : Cas des périmètres irrigués de la localité de Tilène.

El Hadji Ousmane DIEYE

Mateugue Diack

UGB – UB-UPC


Curs 2010-11
Professors:
Com a resultat de l'estada dels professors a la Universitat Gaston Berger de Saint Louis, es va intentar que els professors de la UGB de matèries properes poguessin interaccionar amb els professors de Barcelona. Les trobades que es van realitzar en relació amb els professors de Barcelona. Les trobades que es van realitzar en relació amb els professors de la UPC, van ser:
 • Gil Gorchs, Nuria Cañameras i Anna Gras amb Papa Madiallacké Diedhiou i Mateugue Diack (assignatura Bases i tecnologia de la producció vegetal).
 • Montse Gallart i Ramon Josa amb Saidou Nourou Sall (assignatura d'Agroecologia).
 • Lourdes Reig amb Farokh niass (assignatura Bases i tecnologia de la producció animal, específicament aqüicultura).
 • Lorenzo Álvarez amb Racine Samba Sow, Mariama Sene Wade, Pape Sher Diop i Amadou Ndiaye (assigantura Bases i tecnologia de la producció animal, específicament aviram i petits ruminats).
 • Raúl Fanlo amb Racine Samba Sow, Mariama Sene Wade, Pape Sher Diop i Amadou Ndiaye (assigantura Bases i tecnologia de la producció animal,grans rumiants i nutrició).
 • Roser Romero amb Michel Bakar Diop (assignatura de Transformació i conservació d'alimentsI.

Estudiants:
El curs es va iniciar amb 27 alumnes (els 3 que falten tenien plaça però no van començar mai), dels quals dos van abandonar per motius laborals. Finalment 25 han assistit amb regularitat a classe.

Han optat al títol de Barcelona 22 dels 25 estudiants. Dels tres que no opten a aquest títol, un és per falta de documentació (és d'origen maurità i té dificultats per desplaçar-se i fer els tràmits, però se li podria tramitar l'anys que ve), i dos són professionals i potser no els interessa o no tenen temps per tramitar papers. De totes formes tots els alumnes que aprovin obtindran un diploma de la Universitat Gaston Berger.

Els 25 alumnes estan fent el seu TFM, amés d'un alumne del curs passat (Maissa Mbaye) que per qüestions de salut no el va poder efectuar. De manera que finalment seran un total de 26 estudiants desenvolupant 20 TFM.
Les previsions són que les memòries dels TFM es lliurin el 14 de novembre i per procedir a la seva lectura i defensa el mes de gener, davant un tribunal acadèmic. El tribunal estarà format per les dos representants de les universitats de Barcelona, el coordinador del màster de la Universistat Gaston Berger (actualment Benjamin Ndong), el director de la facultat d'economia de la UGB (Felwine Sarr) i els professors tutors dels treballs.

La valoració general del màster per part dels estudiants és molt bona. No obstant, el perfil d'estudiant d'aquest any era clarament diferent del curs passat, la majoria d'ells provenien de la branca de la sociologia, d'economia i dret. Això ha fet que els professors detectin la dificultat en seguir les matèries més tècniques en relació a les d'economia. aquesta dificultat també la posen ells de manifest a les enquestes.

Perspectives de Futur 


Pel curs 2012-13, es realitzarà la tercera edició del màster amb l'objectiu de transferir la docència a la Universitat Gaston Berger. Al llarg d'aquests tres anys s'haurià posat en marxa i consolidat un màster universitari que esperem sigui d'interès i utilitat per a les persones que el reben.

És el nostre desig i la nostra il·lusió que l'esforç realitzat pels docents de la nostra universitat sigui la llavor per a crear un espai de formació de tècnics disposats a treballar en l'entorn rural i agrícola, i que amb el seu coneixement i treball siguin capaços de millorar les condicions de vida de les seves societats.

Com a resultat de la interacció entre professors, ha sorgit la sol·licitud d'una "Acció preliminar" que ha estat preseleccionada i que s'adjunta a continuació:

IMPACTO DE LA UTILIZACIÓN DE BIOCHAR EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL VALLE DEL RÍO SENEGAL

Área de conocimiento (ANEP): AGRICULTURA
Área Temática (Plan Nacional I+D+i): ÁREA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS AGROALIMENTARIA Y MEDIOAMBIENTALES 
Breve descripción:

Antecedentes:
La zona de influencia del rio Senegal, en las proximidades de Saint Louis presenta problemas de salinidad del suelo por la presencia de una capa freática salina somera. En sus riberas y con posterioridad a la construcción de la presa de Maka-Diama (frontera con Mauritania) se produce la proliferación de una vegetación acuática invasora (Thypha australis) que limita el acceso de los agricultores al agua del rio por lo que periódicamente debe er cortada.

Propuesta:
Se propone desarrollar un proyecto de investigación para utilizar estos residuos vegetales en forma de biochar para mejorar la productividad de los suelos de la zona próxima y regular su salinidad. La utilización de biochar (producido por la pirolisis de residuos vegetales) en los suelos ha sido objeto de diversos estudios que muestran su potencial para mejorar su fertilidad química, física y biológica, secuestrando, al mismo tiempo el carbono (Lehman y Joseph 2009; Major et al. 2009) contribuyendo de esta forma a atenuar las consecuencias del cambio climático.

Resultados esperables:
Desarrollar una propuesta de trabajo de reforzamiento institucional para los próximos tres años (1+2) basada en un proyecto de investigación que implique a profesores de las dos universidades, estudiantes de TFM y de doctorado, agricultores de la zona y ONG.
Redacción de un proyecto de investigación para evaluar la eficacia de distintos tratamientos a base de biochar (dosis) en una gama de cultivos y condiciones edáficas representativas de la zona.
El proyecto deberá proporcionar datos estadísticamente robustos, con el fin de sentar unos criterios de base para las condiciones de su aplicación (cantidad, método de contribución), tratamientos secundarios (con y sin abono, estiércol) y resultados agronómicos esperables.


Valoració del professorat i de l'alumnat


Valoració de l'alumnat:
Els estudiants estan contents de la formació rebuda, l'han trobat interessant i útil. Es valora positivament el fet de fer recerca d'informació fora de classe, a l'hora de realitzar treballs encarregats pels professors. Els alumnes han apreciat molt les presentacions i documents de consulta que els professors els han facilitat. Les sortides pedagògiques ajuden a contextualitzar de manera molt eficient la informació impartida i de veure'n una aplicació.
L'únic problema per a alguns professors ha estat la traducció del castellà al francès, que de vegades fa que el transcurs de les classes sigui una mica lenta, tot i que si la temàtica és complexa, aquest alentiment facilita als estudiants assimilar els coneixements. La traducció dels documents i presentacions en alguns casos no es van poder donar al dia, i s'hagués estimat poder tenir tots els suports en francès a cada classe.

Valoració del professorat:
El professorat de l'ESAB, en general, aquest curs tenia l'experiència de l'anterior i per tant anava amb la documentació més elaborada i els temes més adaptats a la seva zona. En general, els professors capten una bona resposta dels alumnes; tot i que s'observa una diferència molt gran entre ells (n'hi ha que tenen un nivell molt baix). Els professors coincideixen en l'alt nivell de participació i d'interès que mostraven en tot moment els estudiants, tant quan s'explicaven conceptes de teoria com quan es plantejaven exercicis. Com a tret més negatiu, malgrat aquest curs s'ha millorat, és la poca interacció entre els professors desplaçats i els de la universitat receptora.