Comparteix:

Docència de 1er i 2on cicle

Informació GeneralGraus

Durant el curs 2010-11, s'ha prosseguit en la implantació dels graus,  finalitzant el curs amb un primer grup d'estudiants que hauran  finalitzat el bloc comú a les quatre titulacions i que es disposen a començar el bloc d'especialitat per al proper curs. També en aquest curs s'ha sol·licitat de modificar el calendari de implantació de graus, el qual ha estat aprovat, i això permetre poder avançar en un curs la sortida dels primers graduats.

L'augment en el nombre d'estudiants matriculats, ens anima a seguir treballant per tal de poder oferir una docència de qualitat i mantenir la demanda.Enginyeries Tècniques

Es finalitza la docència extraordinària en totes les assignatures de segon curs i l'ocupació de les assignatures va davallant de manera important, això es degut principalment a que una part d'estudiants finalitza els seus estudis i es titulen, i altres aprofiten la situació per tal d'adaptar-se als graus que substitueixen les enginyeries tècniques. Es dialoga amb els estudiants per tal de preparar la oferta d'assignatures optatives per al curs 2011-12 i facilitar la seva adaptació als graus.Màsters de l'ESAB

Durant el curs 2010-11, s’han seguit oferint els màsters de l’ESAB, Agricultura periurbana i el de Agricultura pel desenvolupament amb les mateixes directrius que els cursos precedents.

D’altra banda també l’ESAB a impulsat juntament amb la facultat d’Economia i Empresa (UB), la Universitat Gaston Berger (Saint Louis del Senegal, i la Fundació mon-3 un màster en Desenvolupament Rural i Cooperació que s’ha dut a terme a Saint Louis (Senegal), en aquest màster hi ha participat un total de 10 professors de l’ESAB.Estudiantat

MATRICULA 2010-2011
En el curs 2010-1 el nombre d’estudiants total a l’ESAB ha estat de 536. La distribució d’aquests estudiants per titulacions és la següent: Explotacions Agropecuàries 50, Hortofructicultura i Jardineria 86, Indústries Agràries i Alimentàries 57, Grau d'Enginyeria Agrícola 69, Grau d'Enginyeria Alimentària 67, Grau d'Enginyeria Agroambiental i Paisatge 104 i Grau d'Enginyeria de Sistemes Biològics 72. Del total d’estudiants, 31 corresponen a matriculats als Màsters de Sistemes Agrícoles Periurbans, Agricultura pel Desenvolupament i d’Aqüicultura; els estudiants d’altres màsters en els quals participa l’ESAB es matriculen en altres centres universitaris.

Nombre estudiants per pla.png
NOU ACCÉS
Pel que fa als alumnes que s'han matriculat a primer curs a la nostra escola han estat un total de 157 , dels quals 27 (17,20%) varen optar pel Grau d'Enginyeria Agrícola, 20 (12,74%) pel Grau d'Enginyeria Alimentàira, 61 (38,85%) pel Grau d'Enginyeria Agroambiental i Paisatge i 49 (32,10%) pel Grau d'Enginyeria en Sistemes Biològics.

Nou acces a graus.jpg

TITULATS CURS 2010-11

Han estat un total de 69 estudiants i estudiantes els que s’han titulat en el curs 2010-11, dels quals 26 ho han fet com a Enginyers Tècnics Agrícoles en Explotacions Agropecuàries, 19 com a ETA en Hortofructicultura i Jardinera, 20 com a ETA en Indústries Agràries i Alimentàries, i 7 com Màster en Sistemes Agrícoles Periurbans.


PREMI CLAUDI OLIVERAS
El Premi Claudi Oliveras al millor expedient del curs 2010-11 ha recaigut aquest any en Eulàlia Villalta Quintana de la titulació d'Explotacions Agropecuàries.


Convenis de Pràctiques

CONVENIS DE COOPERACIÓ EDUCATIVATitulació

Nombre Estudiants

Empreses / Organitzacions

Convenis

TFC/PFC empresa

Modif.

Baixes

Pròrrogues

Total hores

Hores / estudiant

--- TOTES ---

77

59

84

14

2

2

4

21.380,00

277,70

EXPL. AGROPECUÀRIES

19

13

19

0

0

0

0

4.568,00

240,40

HORTO I JARDINERIA

22

20

24

1

0

0

1

5.755,00

261,60

IND. AGRÀRIES I ALIM

24

17

27

9

2

2

2

6.319,00

263,30

MU AGRIC.DESENVOL.

10

10

12

4

0

0

1

4.478,00

447,80

MU SIS.AGRÍC.PERIURB

2

2

2

0

0

0

0

260,00

130,00


grafica1.JPG


Titulació

Empreses / Organitzacions

Nombre d'ofertes

Nombre de places ofertes

TOTAL ESAB

7

7

18

EXPL. AGROPECUÀRIES

1

1

2

HORTO I JARDINERIA

6

6

17

IND. AGRÀRIES I ALIM

5

5

13


grafica2.JPG


Llistat d’empreses que han signat convenis al llarg del curs 2010-11

llistat 1.JPG


Empreses que s’han registrat al llarg del curs 2010-11

llistat 2.JPG

llistat 3.JPG


Mobilitat d'Estudiants


ERASMUS
Programa ERASMUS: l’ESAB segueix atraient un nombre considerable d’estudiants que tenen interès a fer una estada ERASMUS a casa nostra. El nombre d’estudiants estrangers que han realitzat la seva estada de mobilitat a l’ESAB en el curs 2010-11 ha estat de 10.Les seves Universitats d’origen eren:
Universitat País Nombre d'estudiants
Università Degli Studi di Sassari Itàlia 2
EESTI Maaülikool Estònia 1
Budapest Corvinus Egyetem Hongria 1
Universität Für Bodenkultur Wien Àustria 1
Universidad Autónoma de Aguascalientes Mèxic 1
Escuela Superior Politécnica del Litoral Equador 1
Institut Superierur d'Agriculture Rhone Alpes (ISARA) França 2
Uludag University Turquia 1SICUE

Dins el marc del programa SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles) aquest any un estudiant de l'ESAB ha realitzat intercambi dins del marc de SICUE a la Universitat Pública de Navarra.