Vés al contingut (premeu Retorn)

Àmbits d'aplicacióServeis

Amb l' equipament de què es disposa, la Unitat d'Anàlisi pot oferir tant als investigadors de l'ESAB, com a entitats públiques i/o privades, assessorament referent a l'anàlisi química i servei d'anàlisi en l'àmbit agroalimentari.
Aquest té un gran abast ja que el seu camp d'aplicació engloba l'anàlisi d'aliments, d'aigües, de productes fitosanitaris i de sòls.
Els problemes abordables van des de la investigació, el desenvolupament tecnològic i el control de qualitat.

 

Agroalimentari

foto mostra
Metalls (coure, cadmi, plom, etc.)
Anions i cations (nitrats, clorurs, sulfats, amoni, sodi, potassi, etc.)
Carboni orgànic i inorgànic (TOC i IC), tant en mostres líquides com sòlides
Molècules orgàniques (èsters metílics, alcohols superiors, sucres, antioxidants, etc.)

Aigües

foto mostra
Metalls (coure, cadmi, plom, etc.)
Anions i cations (nitrats, nitrits, clorurs, sulfats, amoni, sodi, potassi, calci, magnesi, etc.).
Carboni orgànic total i inorgànic (TOC i IC)
Molècules orgàniques

Medi Ambient

foto mostra
Metalls (coure, cadmi, plom, etc.) en diverses matrius (aigües, fangs, compost, vegetals, etc.)
Anions i cations
Carboni orgànic total i inorgànic (TOC i IC) en mostres líquides o sòlides.
Molècules orgàniques

Sòls

foto mostra
Metalls (coure, cadmi, plom, etc.)
Anions i cations (nitrats, clorurs, sulfats, amoni, sodi, potassi, etc.)
Carboni orgànic total i inorgànic (TOC i IC)
Molècules orgàniques

Tornar a Unitat d'Anàlisi